Nordia
Prosím počkajte, stránka sa načítáva...

VONKAJŠIE ŽALÚZIE

ORIGINÁLNY A FUNKČNÝ EXTERIÉROVÝ TIENIACI PRVOK

Exteriérové žalúzie svojou rozmanitosťou prevedenia vhodne a  esteticky doplňujú  akékoľvek  architektonické  prevedenie rodinných domov, priemyselných či administratívnych budov. Vyťahovaním,  sťahovaním ale  aj nastavením  požadovaného sklonu  zaručujú  optimálne  osvetlenie  či naopak zatienenie interiérového priestoru.

MODERNÉ ARCHITEKTONICKÉ PREVEDENIE

Z dôvodu klimatických zmien a tým zvyšujúcich sa nákladov na  prevádzku   budov  predstavujú   v  súčasnosti  vonkajšie žalúzie  populárny, moderný a efektívny spôsob vonkajšieho tienenia s účinnou tepelnou ochranou budov a s možnosťou vetrania otvoreným oknom aj pri ich zatiahnutí

EFEKTÍVNY SPOSOB TEPELNEJ OCHRANY BUDOV

Výrazne  znižujú  teplotu v interiéri aj bez použitia klimatizácie zachytením prebytočného slnečného tepla na vonkajšej strane budovy. Použitím vonkajších žalúzií a naklápaním lamiel podľa potreby regulujete prienik slnečného svetla do  miestnosti  a  tým vytvoríte príjemné prostredie

PRE NOVOSTAVBY AJ REKONŠTRUKCIU BUDOV

Je možné ich využiť pri novostavbách aj  pri  rekonštrukcii  starších  budov s možnosťou  osadenia  pod fasádu, do nadokenných  prekladov,  či s montážou  priznaného  hliníkového  boxu  s kvalitnou povrchovou úpravou

VIACERÉ MOŽNOSTI PREVEDENIA

Jednotlivé typy vonkajších žalúzií sa lišia predovšetkým tvarom lamely a jej šírkou, uložením   horného   nosníka  do  fasády, spôsobom   bočného vedenia lamiel  či spôsobom ovládania.

C80-priznaný box na zateplenie(fasádu)

priznaný box na zateplenie(fasádu)

Z90-priznaný box pre dodatočné zateplenie

Vonkajšia žalúzia Z90 - priznaný box do zateplenia(fasády) pre dodatočné zateplenie

Z90 - okno s rozširovacím profilom

Vonkajšia žalúzia Z 90 - priznaný box do zateplenia(fasády), pre dodatočné zateplenie, okno s rozširovacím profilom

Z90 - zateplenie súvisle na okno

Vonkajšie žalúzie Z 90 - zaomietací box do zateplenia(fasády) zateplenie naväzuje súvisle na okno

Z90 - zateplenie predsadené pred okno

Vonkajšia žalúzia Z90 - zaomietací box do zateplenia(fasády), zateplenie predsadené pred okno, montáž zaomietacích vodiacich líšt s polystyrénom

Potrebujete vedieť viac o našej ponuke?

Prosím označte krúžok, v ktorom je hviezdička